Referencje

Referencje

Wykopaliskowe badania ratownicze

2003-2011 – w okresach pomiędzy badaniami wykopaliskowymi dokonywane są: archiwizacja dokumentów terenowych, inwentaryzacja zabytków archeologicznych oraz rekonstrukcja zabytków ceramicznych poprzez wyklejanie lub odtwarzanie rysunku, grafiki, opracowania wyników przeprowadzonych badań.

2010 listopad - grudzień – współudział w sondażowych badaniach w Żorach w strefie zabytkowego układu urbanistycznego wykonywanych na zlecenie Muzeum Miejskiego w Żorach.

2010 marzec - lipiec – kierownik wykopaliskowych badań ratowniczych w Wierzchosławicach w powiecie Tarnów, na przyszłej autostradzie A4 (stanowisko wielokulturowe) wykonywane na zlecenie Krakowskiego Zespołu do Badań Autostrad.

2009 listopad - grudzień – przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych w Oświęcimiu przy kościele p.w. MB Wspomożenia Wiernych wpisanym do Rejestru Zabytków na późnośredniowiecznym cmentarzysku.

2008-2010 – przeprowadzenie nadzorów archeologicznych na terenie województw małopolskiego i śląskiego m.in. w Wodzisławiu Śląskim, Rybniku, Pszczynie, Zatorze, Żorach, Oświęcimiu (strefy zabytkowych układów urbanistycznych) oraz w Brzeszczach przy obiekcie wpisanym do Rejestru Zabytków; ponadto prace na stanowiskach archeologicznych w Zelkowie, Pisarzowicach, Ujeździe, Katowicach, Aleksandrowicach i w Mszanie wykonywane na zlecenie prywatnych inwestorów i firm.

2008 listopad – udział w naukowych badaniach wykopaliskowych w Malżycach w powiecie Kazimierzy Wielkiej, gdzie odkryto cmentarzysko kurhanowe z okresu neolitu.

2008 wrzesień – udział w wykopaliskowych badaniach ratowniczych w Krakowie-Bieżanowie na terenie osady wielokulturowej.

2008 lipiec – prowadzenie wykopaliskowych badań ratowniczych w Pakoszówce w powiecie Sanok wykonywane z ramienia Instytutu Archeologii UJ na terenie osady z okresu wpływów rzymskich.

2007 sierpień-październik – udział w badaniach ratowniczych na przyszłej autostradzie w Zakrzowcu w powiecie Wieliczka na terenie osady neolitycznej.

2007 lipiec – współudział w wykopaliskowych badaniach naukowych prowadzonych przez Instytut Archeologii UJ na stanowisku w Pakoszówce w powiecie Sanok na stanowisku z okresu wpływów rzymskich.

2007 kwiecień-czerwiec – udział w badaniach ratowniczych na stanowisku Kraków-Bieżanów na terenie osady z epoki brązu.

2006 czerwiec – udział w badaniach ratowniczych w Kokotowie w powiecie Wieliczka.

2003-2006 – udział w wykopaliskowych badaniach ratowniczych w Brzeziu w powiecie Wieliczka.

2005 sierpień – udział w wykopaliskowych badaniach ratowniczych w Wojniczu w powiecie Tarnów.