Usługi archeologiczne w Małopolsce i na Śląsku

Firma Oppidum funkcjonuje na runku od 2008 roku i oferuje wszelkiego rodzaju usługi archeologiczne, w tym nadzór archeologiczny. Specjalizujemy się w przeprowadzaniu badań archeologicznych w szczególnych warunkach. Pracujemy na stanowiskach, które są zagrożone zniszczeniem w wyniku inwestycji budowlanych i przemysłowych, takich jak układanie kabli, gazociągów i wodociągów, melioracje, budowa domów i dróg czy eksploatacji żwiru i piasku. Podejmujemy się również zleceń na stanowiskach, które były niszczone w pracami rolnych lub czynnikami erozyjnych. Naszym głównym terenem działań są województwa śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Staramy się w ramach współpracy dostosować badania wykopaliskowe do przyjętego harmonogramu inwestycji.

W zakresie usług archeologicznych w szczególności wykonujemy:

  • kwerendy historyczne i archeologiczne,
  • powierzchniowe badania,
  • badania sondażowe,
  • naukowe badania wykopaliskowe,
  • ratownicze badania wykopaliskowe,
  • nadzór archeologiczny w czasie trwania inwestycji,
  • badania archeologiczno-architektoniczne,
  • opracowania wyników badań terenowych oraz zabytków.

Nasza firma współpracuje z różnymi placówkami muzealnymi i instytucjami naukowymi oraz urzędami konserwatorskimi.

Referencje

Ratownicze badania wykopaliskowe

Nasza firma specjalizuje się w prowadzeniu ratowniczych badań wykopaliskowych, których wiele przeprowadziliśmy w ostatnich latach na terenach województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Kosztorysowanie prac archeologicznych

Kosztorysowanie prac archeologicznych

Kosztorysowanie prac archeologicznych wykopaliskowych opiera się o zakres i rozległość prac, natomiast dla zleceń nadzoru archeologicznego przewidziana jest stawka godzinowa/dzienna bądź metrażowa.

Co robić, gdy znajdę zabytek?

Co robić, gdy znajdę zabytek?

Każda osoba, która znajdzie zabytek zobowiązana jest powiadomić o tym archeologów lub zarząd pobliskiej gminy. Nie wolno natomiast próbować wydobyć go na własną rękę, żeby nie zniszczyć stanowiska archeologicznego.

Stanowiska archeologiczne

Stanowiska archeologiczne

Stanowiska archeologiczne, czyli miejsca, na których można znaleźć różnorodne ślady pobytu człowieka w przeszłości. Zapraszamy do obejrzenia przykładów stanowisk archeologicznych wśród naszych realizacji.